Çağrı Merkezi: 0 232 436 07 60

Kullanım Koşulları

Son güncelleme tarihi: 23.02.2019

İşbu sözleşmede,   Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr"), kişisel bilgilerini doldurup, kayıt yaptıran üyelerimiz ("ÜYE"),

Zeyn Shoes 'in tescilli markası www.zeynshoes.com.tr ("www.zeynshoes.com.tr") olarak adlandırılacaktır.
Lütfen, Zeyn Shoes'ı ( www.zeynshoes.com.tr) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") sorumlu değildir. Zeyn Shoes, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer Zeyn Shoes'ı ( www.zeynshoes.com.tr) web sayfası için de geçerlidir.

 Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr "), sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu internet sitesi  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ")'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr "), bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

ÜYE,  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") internet sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ")'nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE'ye aittir.

 Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Websiteniz markası ve diğer markalar,  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") 'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") hesabının gerek  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") 'yı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ")'nın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr "), kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

ÜYE'nin  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ")'ya bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Yine Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") 'un ÜYE'nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın  Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr ") tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr "), dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte üyelik ve kullanıcı sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 Zeyn Shoes ("www.zeynshoes.com.tr") Elektronik Hizmetler